10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Vinko Grgić (SDP)

Grgić, Vinko

Rođen je 7. travnja 1972. u Novoj Gradiški. Završio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer arhitekture).

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/ 4569 313; 01/ 6303 065
Faks: 01/ 4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko goranskog saveza

Izborna jedinica: