10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Martina Vlašić Iljkić (SDP)

Vlašić Iljkić, Martina

Rođena je 8. svibnja 1982. u Požegi. Završila studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana socijalna radnica).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Predraga Freda Matića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: