10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– zapošljavanje, rad i radnopravni status zaposlenih u javnom i privatnom sektoru
– mirovinska osiguranja
– zaštitu na radu
– socijalni dijalog i socijalno partnerstvo
– stambenu politiku.

Članstvo

Imenovani članovi

Željka Obradović
Admira Ribičić
dr. sc. Danijel Nestić
dr. sc. Marinko Učur

Kontakti

Telefon: 01/4569 588
Faks: 01/4569 661
e-mail: rad@sabor.hr

Tajnica Odbora: 
Ivanka Jurjević-Streny
Telefon: 01/4569 568
e-mail: ivanka.jurjevic-streny@sabor.hr

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti