10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Erik Fabijanić (NZ)

Fabijanić, Erik

Rođen je 9. listopada 1961. u Rijeci. Završio Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VŠS - inženjer brodostrojarstva).

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokrati
Telefon: 01/4569 464
Faks: 01/6303 003
e-mail: klub.socijaldemokrati@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 8. listopada 2021. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: