10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Jelena Miloš (Možemo!)

Miloš, Jelena

Rođena 5. kolovoza 1986. u Sinju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila sveučilišne diplomske studije francuskog jezika i književnosti te anglistike (VSS - magistra edukacije francuskog jezika i književnosti; magistra engleskog jezika i književnosti). 

Kontakt:
Klub zastupnika Možemo!
Telefon: 01/4569 467
e-mail: klub.mozemo@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

23.09.2022.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 23. rujna 2022. kao zamjenici zastupnika Vilima Matule

Stranačka pripadnost:

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Možemo! – Političke platforme, Zagreb je NAŠ!, Nove ljevice, Radničke fronte, Održivog razvoja Hrvatske i Za grad

Izborna jedinica: