10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Ante Deur (HDZ)

Deur, Ante

Rođen je 13. lipnja 1970. u Šibeniku. Završio Građevinsku tehničku školu u Rijeci (SSS - građevinski tehničar).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: