10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Stephen Nikola Bartulica (Domovinski pokret)

Bartulica, Stephen Nikola

Rođen je 23. svibnja 1970. u St. Josephu, američka savezna država Missouri. Diplomirao politologiju na Sveučilištu Missouri u Columbiji (SAD), magistrirao te doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (VSS - doktorat u području humanističkih znanosti, polje filozofije - grane: politička filozofija i etika; sveučilišni nastavnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Domovinskog pokreta
Telefon: 01/4569 414
Faks: 01/4569 473 
e-mail: klub.domovinski.pokret@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Hrvatskih suverenista, Bloka za Hrvatsku, Hrvatske konzervativne stranke, Hrasta – Pokreta za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika i Zelene liste

Izborna jedinica: