10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: 
– zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene službe 
– suzbijanje bolesti ovisnosti 
– socijalnu skrb 
– prava osoba s invaliditetom 
– zaštitu prognanih i raseljenih osoba 
– zaštitu starih i imovinski nezbrinutih osoba te druga pitanja socijalne politike i zdravstva.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Krešimir Luetić
Mario Gazić
mr. sc. Hrvoje Pezo
Tibor Santo
dr. sc. Dragan Ljutić
dr. sc. Joško Markić

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti