10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Renata Sabljar-Dračevac (SDP)

Sabljar-Dračevac, Renata

Rođena je 4. listopada 1968. u Rijeci. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS - doktorica medicine/liječnica, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica psihoterapije). 

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: