10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Renata Sabljar-Dračevac (Socijaldemokrati)

Sabljar-Dračevac, Renata

Rođena je 4. listopada 1968. u Rijeci. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS - doktorica medicine/liječnica, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica psihoterapije). 

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokrati
Telefon: 01/4569 464
Faks: 01/6303 003
e-mail: klub.socijaldemokrati@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je 7. listopada 2021. prestala biti članicom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
  • zastupnica je 7. prosinca 2022. prestala biti nezavisnom zastupnicom te je postala članicom stranke Socijaldemokrati

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: