10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Davorko Vidović (SDP)

Vidović, Davorko

Rođen je 26. lipnja 1956. u Sisku. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS – profesor sociologije i filozofije). 

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/ 4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/ 4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Narodne stranke – Reformista

Izborna jedinica: