10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Maja Grba-Bujević (HDZ)

Grba-Bujević, Maja

Rođena je 4. rujna 1963. u Karlovcu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - liječnica/doktorica medicine, specijalistica hitne medicine; specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; magistrica u području biomedicine i zdravstva - polje kliničke medicinske znanosti; primarijus).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

30.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 30. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Josipa Salapića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: