10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Andreja Marić (SDP)

Marić, Andreja

Rođena je 30. listopada 1973. u Čakovcu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktorica medicine, liječnica, specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije; doktorat u području biomedicine i zdravstva - polje kliničkih medicinskih znanosti, grana interne medicine; primarijus).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: