10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Sandra Benčić (Možemo!)

Benčić, Sandra

Rođena je 28. siječnja 1978. u Zaboku. Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Kontakt:
Klub zastupnika Možemo!
Telefon: 01/4569 467
e-mail: klub.mozemo@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Možemo! – Političke platforme, Zagreb je NAŠ!, Nove ljevice, Radničke fronte, Održivog razvoja Hrvatske i Za grad

Izborna jedinica: