10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

O odboru

Djelokrug rada

– prati i razmatra provedbu Ustava Republike Hrvatske
– razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske
– razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Saboru
– u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata
– provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Saboru
– provodi postupak kandidiranja pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske i podnosi prijedlog za izbor Saboru
– provodi postupak kandidiranja povjerenika za informiranje i podnosi prijedlog za izbor Saboru
– u postupku i donošenju odluke o raspisivanju referenduma ako to zatraži Ustavom Republike Hrvatske propisan broj birača, priprema prijedloge odgovarajućih akata
– rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Sabora
– prati provedbu ovoga Poslovnika
– predlaže donošenje i promjene ovoga Poslovnika
– razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te prava nacionalnih manjina. U djelokrugu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– udruživanje, javna okupljanja i mirne prosvjede građana
– biračko pravo, izbor zastupnika u Sabor, izbor predsjednika Republike, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbor za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i referendum – pravni položaj vjerskih zajednica
– uporabu i zaštitu grba, zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola, državne blagdane, nagrade i druga priznanja
– opća pitanja ustavnosti i zakonitosti
– javno informiranje
– opća pitanja funkcioniranja političkog sustava
– pitanja ustrojstva i djelokruga državnih tijela, osnivanja, ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela državne uprave
– pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave
– izvješća državnih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave
– temeljna pitanja vlasničkih odnosa
– ustrojstvo, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja. Odbor obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i zakonom.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Đorđe Gardašević
dr. sc. Branko Smerdel
dr. sc. Mato Palić
dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
dr. sc. Mirela Mezak Matijević
dr. sc. Sanja Barić

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.