10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Marija Jelkovac (HDZ)

Jelkovac, Marija

Rođena je 7. studenoga 1971. u Ogulinu. Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Tome Medveda

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: