10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Vesna Nađ (SDP)

Nađ, Vesna

Rođena je 27. listopada 1955. u Sisku. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala pravo te završila sveučilišni specijalistički studij javne uprave (VSS - diplomirana pravnica, sveučilišna specijalistica javne uprave).

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: