10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ante Bačić (HDZ)

Bačić, Ante

Rođen je 16. siječnja 1984. u Splitu. Završio integrirani studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te stručni studij poslovnog marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (VSS - magistar prava; VŠS - ekonomist).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Ante Mihanovića

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: