10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Ante Bačić (HDZ)

Bačić, Ante

Rođen je 16. siječnja 1984. u Splitu. Završio integrirani studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te stručni studij poslovnog marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (VSS - magistar prava; VŠS - ekonomist).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Ante Mihanovića

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: