10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Dražen Bošnjaković (HDZ)

Bošnjaković, Dražen

Rođen je 6. siječnja 1961. u Vukovaru. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr