10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Dražen Bošnjaković (HDZ)

Bošnjaković, Dražen

Rođen 6. siječnja 1961. u Vukovaru. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: