10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Davor Božinović (HDZ)

Rođen 27. prosinca 1961. u Puli. Završio Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirao (VSS - diplomirani politolog, doktor društvenih znanosti u polju politologije, grana međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 22. srpnja 2020.; zamjenik zastupnika je Krešimir Ačkar

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: