7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Davor Božinović (HDZ)

Božinović, Davor

Rođen 27. prosinca 1961. u Puli. Završio Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirao (VSS - diplomirani politolog, doktor društvenih znanosti u polju politologije, grana međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

23.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2011.
  • zastupniku je završilo mirovanje mandata danom 23. prosinca 2011.
  • zastupnik je obnašao dužnost zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu od 16. ožujka 2012. do 1. srpnja 2013.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: