7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 24. veljače 2012. donio Odluku o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. 

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a ima poslovnički status radnog tijela Hrvatskoga sabora. 

Parlamentarna skupština NATO-a je međunarodna organizacija koja u okviru NATO saveza ima ulogu interparlamentarnog savjetodavnog tijela. Parlamentarna skupština NATO-a predstavlja jedinstven političko-institucionalni okvir čiji su ciljevi od samog osnutka 1955. godine sadržani u trajnim zadaćama promicanja i širenja demokratske svijesti, vođenja dijaloga o ključnim sigurnosnim pitanjima i izazovima, razmjeni stajališta s ciljem boljeg međusobnog razumijevanja, njegovanju uzajamne solidarnosti između država članica, kao i u jačanju transatlantskog zajedništva. 

Parlamentarna skupština NATO-a, koju čine parlamentarna izaslanstva 28 zemalja članica NATO-a i delegacije 14 partnerskih zemalja sa statusom pridruženih članica Skupštine, okuplja 370 parlamentarnih zastupnika na proljetnim i jesenskim (godišnjim) ciklusima zasjedanja. Osim što predstavlja okvir za političku zastupljenost nacionalnih parlamenata unutar NATO saveza, Parlamentarna skupština NATO-a svoju važnu zadaću ispunjava i ulogom vitalnog komunikacijskog kanala u političkim okvirima NATO-a, ali i prema široj javnosti država članica. 

Hrvatski sabor je 29. svibnja 2000. dobio status pridruženog člana Parlamentarne skupštine NATO-a. Pridruženo članstvo daje pravo sudjelovanja na sjednicama Skupštine odnosno skupštinskih odbora i pododbora, kao i pravo sudjelovanja u raspravi te predlaganja amandmana, no ne i pravo glasa. 

Ulaskom Republike Hrvatske u NATO savez, 1. travnja 2009. godine, članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a dobivaju status punopravnih članova Skupštine, a time i pravo glasa. Članovi glasuju pojedinačno, mogu glasovati "za" ili "protiv" ponuđenog prijedloga, a odluke se donose jednostavnom većinom (natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika).