7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za europske poslove

O odboru

Djelokrug rada

– prati djelovanje Sabora u europskim poslovima
– donosi Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske
– razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije i o njima može donositi zaključke
– razmatra izvješća Vlade o sastancima Vijeća Europske unije
– provodi postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti
– donosi zaključak kojim predlaže nadležnom tijelu provedbu postupka procjene učinka propisa u skladu sa zakonom
– sudjeluje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije
– prati usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
– sudjeluje u radu Konferencije odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica Europske unije (COSAC)
– surađuje s Europskim parlamentom i odborima za europske poslove nacionalnih parlamenata
– predlaže predsjedniku Sabora provođenje rasprave o stajalištu Republike Hrvatske za sastanak Europskoga vijeća
– jednom godišnje Saboru podnosi izvješće o svom radu. Odbor za europske poslove ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u europskim poslovima koji se odnose na:
– donošenje zaključka o primjeni klauzule premošćivanja
– izmjene i dopune temeljnih ugovora Europske unije. Odbor obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i zakonom.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Goran Bandov, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Ana Gruden, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Zlatko Komadina, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Višnja Samardžija, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Nikolina Klaić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Natko Vlahović, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti