7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Frano Matušić (HDZ)

Matušić, Frano

Rođen je 18. ožujka 1961. u Dubrovniku. Završio Muzičku akademiju u Zagrebu (VSS - profesor gitare, akademski glazbenik - gitarist). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je obnašao dužnost zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu od 16. ožujka 2012. do 1. srpnja 2013.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatske građanske stranke

Izborna jedinica: