11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Ivan Celjak (HDZ)

Rođen je 6. svibnja 1983. u Sisku. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar prava).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 16. svibnja 2024.; zamjenica zastupnika je Magdalena Komes

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: