10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ivan Celjak (HDZ)

Celjak, Ivan

Rođen je 6. svibnja 1983. u Sisku. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar prava).

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: