10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Emil Daus (IDS)

Daus, Emil

Rođen je 31. kolovoza 1977. u Puli. Završio Visoku pomorsku školu u Rijeci (VŠS - inženjer pomorskog prometa). 

Kontakt:
Klub zastupnika IDS-a
Telefon: 01/ 4569 533
Faks: 01/ 4569 498
e-mail: klubids@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

18.06.2021.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je mandat započeo 18. lipnja 2021. kao zamjeniku zastupnika Tulija Demetlike

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: