9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Emil Daus (IDS)

Daus, Emil

Rođen je 31. kolovoza 1977 u Puli. Završio Visoku pomorsku školu u Rijeci (VŠS - inženjer pomorskog prometa). 

Kontakt:
Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Liste za Rijeku
Tajnica Kluba: Katarina Licul
Telefon: 01/ 45 69 533
Faks: 01/ 45 69 498 
e-mail: klubids@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.12.2018.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 14. prosinca 2018. kao zamjeniku zastupnika Borisa Miletića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku

Izborna jedinica: