10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Nadica Dreven Budinski (HDZ)

Dreven Budinski, Nadica

Rođena 1. studenoga 1962. u mjestu Sveti Ilija kod Varaždina. Završila Rudarski školski centar u Varaždinu (SSS - tehnička crtačica). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

18.06.2021.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je mandat započeo 18. lipnja 2021. kao zamjenici zastupnika Anđelka Stričaka

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: