10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Siniša Hajdaš Dončić (SDP)

Hajdaš Dončić, Siniša

Rođen je 29. lipnja 1974. u Zaboku. Diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekao doktorat u području društvenih znanosti polje ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (VSS - doktorat u području društvenih znanosti polje ekonomije).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: