10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Mišel Jakšić (SDP)

Jakšić, Mišel

Rođen je 23. svibnja 1986. u Koprivnici. Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: