11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Primorsko-goranskog saveza (PGS), Unije Kvarnera (UNIJA) i Istarske stranke umirovljenika - Partito Istriano dei pensionati (ISU - PIP)

Kontakti

Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Primorsko-goranskog saveza (PGS), Unije Kvarnera (UNIJA) i Istarske stranke umirovljenika - Partito Istriano dei pensionati (ISU - PIP)
Tajnica: Katarina Licul-Hranić
Telefon: 01/ 4569 533
e-mail: klubids@sabor.hr