9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Boris Miletić (IDS)

Miletić, Boris

Rođen je 2. rujna 1975. u Puli. Završio Fakultet ekonomije i turizma u Puli Sveučilišta u Rijeci (VSS – diplomirani ekonomist).

Kontakt:
Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku
Telefon: 01/ 45 69 533
Faks: 01/ 45 69 498
e-mail: klubids@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 7. prosinca 2018.; zamjenik zastupnika je Emil Daus

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku

Izborna jedinica: