10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Domagoj Ivan Milošević (HDZ)

Milošević, Domagoj Ivan

Rođen je 5. siječnja 1970. u Zagrebu. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao poslovno upravljanje pri Poslovnoj školi Bled, Slovenija (VSS - doktor medicine, MBA). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Tomislava Ćorića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: