10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Domagoj Ivan Milošević (HDZ)

Milošević, Domagoj Ivan

Rođen je 5. siječnja 1970. u Zagrebu. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao poslovno upravljanje pri Poslovnoj školi Bled, Slovenija (VSS - doktor medicine, MBA). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

25.06.2021.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Tomislava Ćorića
  • zastupniku je prestao mandat 25. lipnja 2021. podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: