9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Domagoj Ivan Milošević (HDZ)

Milošević, Domagoj Ivan

Rođen je 5. siječnja 1970. u Zagrebu. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu, magistrirao poslovno upravljanje pri Poslovnoj školi Bled (VSS - doktor medicine, MBA). 

Kontakt: 
Odbor za europske poslove
Telefon: 01/63 03 225
Faks: 01/63 03 226
e-mail: europski.poslovi@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: