10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Dalija Orešković (SsIP)

Orešković, Dalija

Rođena je 18. lipnja 1977. u Zagrebu. Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Kontakt:
Klub zastupnica Centra i Građansko-liberalnog saveza
Telefon: 01/6303 052, 01/4569 463 
e-mail: klub.centar-glas@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Fokusa

Izborna jedinica: