10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Djelokrug rada

Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije Hrvatski je sabor donio na sjednici 13. srpnja 2006. na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora i Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008. Hrvatski sabor je na svojoj 9. sjednici 13. ožujka 2009. donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije.

Članstvo

Predsjednik

Potpredsjednik

Članovi

Dario Umljenović
Marija Udiljak
Bernard Topić
Krešimir Planinić
Željko Jovanović
Zorislav Antun Petrović

Kontakti

Telefon: 01/4569 449
Telefaks: 01/6303 020
e-mail: nvsuzkor@sabor.hr

Tajnik Vijeća:
Domagoj Peranić
Telefon: 01/6303 593
e-mail: dperanic@sabor.hr