10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ivana Posavec Krivec (SDP)

Posavec Krivec, Ivana

Rođena je 17. rujna 1975. u Zagrebu. Završila Filozofski fakultet te Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - profesorica povijesti i geografije).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Narodne stranke – Reformista

Izborna jedinica: