10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Domagoj Prica (SDP)

Prica, Domagoj

Rođen je 17. travnja 1986. u Zagrebu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku (VSS - diplomirani pravnik, magistar prava).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.11.2020.

Datum završetka mandata:

18.05.2021.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je mandat započeo 11. studenoga 2020. kao zamjeniku zastupnika Rajka Ostojića
  • zastupniku je prestao mandat 18. svibnja 2021. povratkom izabranog zastupnika Rajka Ostojića na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: