10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Darko Puljašić (HDZ)

Puljašić, Darko

Rođen je 15. lipnja 1972. u Požegi. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: