11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Josip Šarić (HDZ)

Šarić, Josip

Rođen je 1. lipnja 1968. u Otoku. Završio Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer prometa).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 16. svibnja 2024. kao zamjeniku zastupnika Marina Piletića  

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: