10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Anja Šimpraga (SDSS)

Šimpraga, Anja

Rođena je 23. srpnja 1987. u Kninu. Završila Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistra inženjerka agronomije).

Kontakt:
Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke
Telefon: +385 1 6303 511 
Faks: +385 1 6303 798 
e-mail: klub.sdss@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

23.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 23. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Borisa Miloševića

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

srpsku

Izabrana:

  • lista Samostalne demokratske srpske stranke

Izborna jedinica: