10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Anđelko Stričak (HDZ)

Stričak, Anđelko

Rođen je 18. lipnja 1973. u Čanjevu, Visoko. Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar ekonomije).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 4. lipnja 2021.; zamjenica zastupnika od 18. lipnja 2021. je Nadica Dreven Budinski
  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 4. lipnja 2021.; zamjenik zastupnika od 7. lipnja 2023. je Zoran Gregurović

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: