10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Nataša Tramišak (HDZ)

Tramišak, Nataša

Rođena 6. svibnja 1982. u Osijeku. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - magistra prava).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započelo mirovanje mandata dana 23. srpnja 2020.; zamjenik zastupnice je Goran Ivanović
  • zastupnici je prestalo mirovanje mandata dana 20. siječnja 2023. 

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: