10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Sanja Udović (SDP)

Udović, Sanja

Rođena je 13. veljače 1976. u Rijeci. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS - diplomirana ekonomistica).

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko goranskog saveza

Izborna jedinica: