10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Milan Vrkljan (Domovinski pokret)

Vrkljan, Milan

Rođen je 24. veljače 1960. u Gospiću. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao te doktorirao. (VSS - doktor medicine/liječnik, specijalist endokrinolog dijabetolog; doktorat s područja biomedicine i zdravstva - polje kliničkih medicinskih znanosti; sveučilišni nastavnik). 

Kontakt:
Klub zastupnika Domovinskog pokreta
Telefon: 01/4569 414
Faks: 01/4569 473 
e-mail: klub.domovinski.pokret@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Hrvatskih suverenista, Bloka za Hrvatsku, Hrvatske konzervativne stranke, Hrasta – Pokreta za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika i Zelene liste

Izborna jedinica: