7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Marijana Živko (SDP)

Živko, Marijana

Rođena je 19. lipnja 1975. u Zagrebu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala prirodne znanosti (VSS - liječnica, doktorica medicine.)

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

05.07.2013.

Datum završetka mandata:

16.05.2014.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat danom 5. srpnja 2013. kao zamjenici zastupnice Nade Čavlović Smiljanec
  • zastupnici je prestao mandat 16. svibnja 2014. povratkom izabrane zastupnice Nade Čavlović Smiljanec na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: