10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Dario Zurovec (Fokus)

Zurovec, Dario

Rođen je 25. studenoga 1986. u Zagrebu. Završio Fakultet Elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije).

Kontakt:
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454; 01/4569 455; 01/4569 490
Faks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Fokusa

Izborna jedinica: