10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Dario Zurovec (Fokus)

Zurovec, Dario

Rođen je 25. studenog 1986. godine u Zagrebu. Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar elektrotehnike i informacijskih tehnologija).

Kontakt:
Klub zastupnika Fokusa i Reformista 
Telefon: 01/6303 273
Fax: 01/6303 489
e-mail: klubfokus-reformisti@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 30. studenoga 2020.; zamjenik zastupnika je Davor Nađi
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 9. lipnja 2021. 

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i Fokusa

Izborna jedinica: