10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
16.10.2020.
Datum izglasavanja:
16.10.2020.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 8. listopada 2020.
Izvješće je prihvaćeno na 3. sjednici, 16. listopada 2020. (92 glasa "za", 8 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: