10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2021. GODINU; REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU - podnositelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
04.11.2022.
Datum izglasavanja:
04.11.2022.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 23. rujna 2022. 
Izvješće je prihvaćeno na 12. sjednici, 4. studenoga 2022. (80 glasova "za", 20 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: