10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR SEDAM ČLANOVA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
03.03.2021.
Datum izglasavanja:
05.03.2021.

Dana 5. ožujka 2021. na 6. sjednici provedeno je tajno glasovanje za izbor sedam članova Programskog vijeća HRT-a. Od 151 zastupnika glasačke listiće je primilo 109 zastupnika, 106 zastupnika je glasovalo, 1 listić je bio nevažeći. Za članove Programskog vijeća HRT-a izabrani su dr.sc. Nikola Baketa (99 glasova), dr.sc. Vlaho Bogišić (101 glas), Đemal Bratić (89 glasova), dr. sc. Ivica Lučić (89 glasova), Zorislav Lukić (83 glasa), Robert Markt (85 glasova) i dr.sc. Ozana Ramljak (92 glasa). Ostali kandidati nisu dobili potreban broj glasova: dr.sc. Predrag Haramija (5 glasova), Joško Marušić (8 glasova) i dr.sc. Ivica Miškulin (6 glasova).

Zaključci

ZAKLJUCAK_Odbor_informiranje_LISTA_KANDIDATA_PV_HRT.pdf